Verzekeringen Geel - bouweninGeel.be

woningvandemaand
Geel
Ga naar de inhoud

Verzekeringen Geel

Diensten
verzekeringen leningen turnhout


Brandverzekeringen


Voor de nieuwbouw van een woning doe je er goed aan om tijdig een brandverzekering (woonverzekering) af te sluiten. De algemene brandverzekering is niet verplicht maar is wel aan te raden en wordt zelfs opgelegd door de financiële instelling voor het verkrijgen van een hypothecaire lening. De meeste verzekeringsmaatschappijen geven het eerste jaar tot 50% korting op de premie van de verzekering.

De brandverzekering dekt niet alleen brandschade, maar ook bliksem- en stormschade, ontploffing en sinds 2006 ook natuurrampen. Ook schade veroorzaakt door hagel, sneeuw, water, vorst, enz. wordt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen opgenomen in hun verzekering.


Schuldsaldoverzekeringen

De schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat het saldo van de lening wordt terugbetaald bij het overlijden van de ontlener(s). De premie van de verzekering is onder andere afhankelijk van de looptijd van de lening, het geslacht, de leeftijd en de gezondheid van de ontlener. Ook deze verzekering wordt meestal geëist door de financiële instelling voor het verkrijgen van een hypothecaire lening.


Advertenties
daco project coördinator
aaxis bv


 

Overzicht kantoren in verzekeringen regio Geel


Jouw bedrijf kan je hier ook gratis aanmelden in deze categorie.

Bedrijf

Adres

Telefoon

Info

Argenta Peter Luijbregts bv
Pas 5, Geel
014 58 11 51

Argenta Wim Stroo Katersberg 105, Geel 014 58 47 24
Van Geel Tom
Herentalsedijk 133, Geel
0497 352 887
ZK Leysen & Wouters bvba
Nieuwstraat 21, Mol
014 31 31 29

Terug naar de inhoud